Các tổ chức thanh toán châu Âu và các doanh nghiệp thanh toán của họ đã hợp tác và tạo ra một hiệp hội công nghiệp mới gọi là Hiệp hội công nghiệp thanh toán châu Âu (EPIA). Đây là một lựa chọn tốt hơn so với việc gia nhập lực lượng với Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSPA) vì PSPA là một hiệp hội ngành nghề chuyên biệt của các công ty cá nhân và các tổ chức tập trung vào kinh doanh.

Đây là một tình huống có lợi cho cả hai tổ chức, vì mỗi tổ chức sẽ nhận được những đóng góp gia tăng, điều này chỉ có thể giúp cải thiện kinh doanh và thương mại ở châu Âu. Ngoài ra, Hiệp hội doanh nghiệp thanh toán châu Âu sẽ có một ban giám đốc mở rộng và đại diện cho một loạt các lĩnh vực mở rộng. Điều này sẽ giúp củng cố hơn nữa vị thế của các doanh nghiệp thanh toán châu Âu trong thị trường châu Âu.

Cùng với Thành viên và Hội đồng quản trị, EPIA đã làm một điều rất quan trọng đối với các doanh nghiệp thanh toán châu Âu. Nó đã thiết lập một bộ tiêu chuẩn thống nhất cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong Liên minh Châu Âu. Điều này sẽ có lợi cho tất cả các Dịch vụ thanh toán mà EPIA đại diện và sẽ cung cấp sự rõ ràng hơn trong cách các công ty này hoạt động trên thị trường.

Một trong những vấn đề quan trọng đối với các nhà cung cấp Dịch vụ thanh toán là tuân thủ các tiêu chuẩn được tiêu chuẩn hóa này, đặc biệt đối với các Thành viên EU trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), những người không phải là thành viên của Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA). Một số nhà cung cấp trong EEA đã gây ra nhiều sự thất vọng ở thị trường châu Âu, vì phần lớn không tuân thủ các yêu cầu rất nghiêm ngặt của EPIA.

Đó là lợi ích lớn cho Hiệp hội doanh nghiệp thanh toán châu Âu để cùng nhau thành lập tổ chức mới này để thể hiện sự lãnh đạo trong lĩnh vực này. Mục đích của tổ chức này là đảm bảo tất cả các nhà cung cấp trong EEA đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý được thiết lập bởi EPIA. Cũng sẽ có sự đóng góp từ các hiệp hội khác trong thị trường châu Âu.

Tóm lại, Hiệp hội doanh nghiệp thanh toán châu Âu đã kết hợp với một số tổ chức châu Âu khác để thành lập Hiệp hội công nghiệp thanh toán châu Âu (EPIA). Mục đích của tổ chức này là tập hợp các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán châu Âu và cho phép họ tận dụng sự hỗ trợ tài chính và quy định mà EPIA cung cấp.

Từ quan điểm của nhà cung cấp, EPIA cung cấp nhiều lợi thế cho các Doanh nghiệp Thanh toán Châu Âu. Trước hết, điều đó có nghĩa là họ có thể là một phần của một nhóm các Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong EEA cũng như có thể cung cấp dịch vụ giống như các đối thủ cạnh tranh của họ. Ưu điểm khác là các nhà cung cấp sẽ không phải lo lắng về việc không đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định do các EPIA đặt ra.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mới, hãy xem các liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về EPIA và những gì nó cung cấp cho các Doanh nghiệp Thanh toán Châu Âu. Sau đó tham gia liên minh và đảm bảo rằng bạn được bảo vệ chống gian lận và nắm giữ thị phần bằng cách trở thành thành viên của Hiệp hội Công nghiệp Thanh toán Châu Âu.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group

About Author