offshore là gì

28.07.2020 | Bài viết | Không có phản hồi

Từ "ngoài khơi" thường được sử dụng theo hai cách khác nhau và khác biệt. Một doanh nghiệp…